Ürün Bilgi Rehberi

Kullanım alanı:(zemin)
Seçilen tekerleğin zemine uyum sağlayıp sağlayamadığına dikkat edin. Zemin bozuk veya hassas ise elastik tabanlı tekerlek kullanımına gidilmesinde fayda vardır. Eğer zemin düz ise ayrıca zeminin korunmasına özen gösterilmiyorsa sert tabanlı tekerlek kullanabilirsiniz. Sert tabanlı tekerleklerin hareket ettirilmesi daha kolay olmakla birlikte zeminin bozuk olduğu alanlarda ise kauçuk tekerleğin kullanılması isabetli olacaktır.

Hareket kabiliyeti:
Tekerleğin çapı ne kadar büyük olursa hareket etme kabiliyeti/kolaylığı o derece kolay olur. Ayrıca tekerin tabanı, yatak cinsi tekerlerin kolay hareket edebilmesinde tekerin çapı kadar önemlidir. Mümkün olduğu kadar (şartlar elverirse) çapı büyük teker kullanmaya özen gösterilmelidir.

İklim Şartları:
Normal iklim şartlarında tekerleklerin hiçbirinde problem görülmez. Ancak anormal iklim şartları veya ortamlarda (aşırı sıcak veya soğuk) bazı tekerlerde problemler ortaya çıkabilir. Bu durumlarda tekerleğin seçimi bu şartlar göz önünde bulundurularak tekerlek seçimi yapılmalıdır. Şartlara uygun özel yağ seçimi ve tekerleğin hammaddesi seçimi bu şartlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Çevresel(fiziki) Şartlar:
Asitli, kimyevi maddeli yağlı zeminlerde poliamid, döküm ,poliüretan tekerlekler tavsiye edilir. Bu şartlarda kauçuk tekerleği kullanılması uygun değildir. Zeminin bozuk olduğu yerlerde, suyun tekerleğe temas edebileceği ortamlarda ise kauçuk teker seçimi isabetli olmakla beraber buralarda döküm tekerleğin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Yük Kapasitesi:
Yük ağırlaştıkça teker çapının arttırılması gerekir, yük kapasitesi aynı zamanda tekerleğin hareketine de etki yapmaktadır. Sürekli hareket gerektiren yerlerde ve yük ağırlığının fazla olduğu yerlerde Bilye rulmanlı tekerlek kullanılmalıdır. Ayrıca aşırı sıcağın veya pisliğin olduğu ortamlarda tekerleğin kapasitesi düştüğü unutulmamalıdır.

Periyodik bakım:
• Tekerin oynak kısımlarının yağlanması ve bunların çalışma ortamlarına göre bakımlarının yapılmalı.
• Teker üzerindeki cıvatalar gevşek olmamalı, periyodik zamanlarda kontrolleri yapılamalı eğer sorun varsa zamana bırakılmadan sorun hemen giderilmeli.

Ürün kullanma rehberi

Teker kullanırken yapılmaması gerekenler:
• Aşırı yükleme.
• Aşırı derecede sıcak-soğuk.
• Zemine uygun olmayan teker seçimi.
• Fren sisteminin kullanımdan sonra gevşetilmemesi.
• Yüklemenin uygun yapılmaması.
• Yükün ani bırakılması.
• Tekerin aşırı süratte kullanılması.
• Farklı tekerlerin birlikte kullanımı.
• Kimyevi maddelerle teması. ( Teker cinsine göre değişir )
• Tekerlerin doğru bağlantısının yapılmaması.
• Maşanın sabitlendiği tabana göre dikey konumda muhafaza edilmemesi.
• Farklı yıpranmış tekerleklerin birbirleriyle eşitlenmemesi.

TABANLARINA GÖRE TEKERLEK ÇEŞİTLERİ

Elastik(yumuşak) tabanlı teker:
* KAUÇUK (R)
* GRİ KAUÇUK (Rg)
* POLİÜRETAN (P)
* TERMO PLASTİK (T)
* PVC (C)

Özellikleri:
• Çalışması sessiz, zemine zarar vermez.
• Taşımada sert tabanlı tekerlere kıyasla daha fazla enerji harcanır
• Özellikle poliüretan tekerlekler taşımada sert tabanlı tekerlerin kapasitesine yakındır mukavemet açısından kauçuğa göre daha fazla performans gösterir.
• Zeminin bozuk alanlarda daha fazla tercih edilir.

Sert tabanlı teker :
* DEMİR DÖKÜM (V)
* POLİAMİD (Z)
* POLİPROPİLEN (M)
* BAKALİT (B)

Özellikleri:
• Daha uzun ömürlüdür
• Taşımada daha az bir efor harcanır.
• Zemine kolay zarar verebilir, çalışması ise gürültülüdür
• Zeminin düz olduğu yerlerde daha fazla tercih edilir
• Tekerleğin hareketsiz olduğu yerlerde tercih sebebidir.Teker seçerken :
• Zeminin özelliği nedir?(engebeli, düz, hassas zemin… )
• Nasıl bir ortamda çalışılacak?(soğuk,sıcak)
• Taşınacak toplam ağırlığı ne kadardır?
• Tekerleğin çap derecesi ne kadar olacak?
• Tekerleğin montaj şekli nasıl olacak?
• Tekerleğin taşıma kapasitesi hesaplanırken tekerleğin monte edildiği ana gövdenin ağırlığı da göz önünde tutuldu mu?
• Tekerlek dar bir alanda mı yoksa geniş bir alanda mı kullanılacak?
• Tekerlek , hareket halinde mi yoksa sabit durumda mı kullanılacağı önceden belirlenip, yukarıdaki faktörler de göz önünde bulundurulup en uygun EMES tekerleği seçilir.